Accessibility & Settings

DEACTIVATE READER VIEW

Cerita .MY Saya

Cerita .MY Saya merupakan sebuah inisiatif MYNIC untuk mengetengahkan usahawan-usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) yang menggunakan nama domain .MY sebagai identiti penjenamaan perniagaan mereka, termasuk mereka yang telah menjalani Program Latihan Pengupayaan Digital yang dijalankan oleh MYNIC. Cerita .MY Saya merupakan program mingguan yang disiarkan menerusi saluran Facebook MYNIC Berhad.

Jumlah usahawan yang telah dilatih sejak 2019

65,813 orang

×

Search For: