DEACTIVATE READER VIEW
×

ACCESSIBILITY & SETTINGS

CONTRAST SETTING

Default Dark

TEXT SETTING

Normal Large

TEXT ONLY

Activate
×

Search For:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MYNIC MENYOKONG USAHA KERAJAAN DALAM MEREALISASIKAN PELAN PEMULIHAN NEGARA

CYBERJAYA, 17 Jun 2021 – MYNIC, sebagai sebuah agensi yang bertindak sebagai pembolehupaya kepada ekonomi digital negara menyokong usaha kerajaan dalam merealisasikan Pelan Pemulihan Negara seperti yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri.

Pelan berfasa ini dilihat dapat memberi satu keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa kerajaan amat komited untuk membina semula ekonomi yang makin meruncing akibat pandemik COVID-19. 

MYNIC juga tidak ketinggalan untuk bersama-sama dalam usaha ini dengan melaksanakan beberapa program dan inisiatif yang telah dibangunkan sepanjang tahun 2020 hingga kini dengan memberi tumpuan khusus kepada golongan usahawan, masyarakat luar bandar dan juga golongan OKU. 

MYNIC telah memperkenalkan Program Realisasi Impian Ekonomi Digital (PRIME) yang mempunyai tiga teras utama iaitu penjenamaan digital, platform teknologi, dan pembangunan modal insan. PRIME juga melahirkan kategori nama domain baharu iaitu BIZ.MY yang di khaskan untuk sektor MSME bagi mengukuhkan identiti perniagaan dalam talian mereka.  Melalui program ini sebanyak 20,000 nama domain percuma telah ditawarkan yang melibatkan peruntukan berjumlah 1.6 juta.

MYNIC juga membangunkan DNS Secure Resolver dan menjalankan program keselamatan DNSSEC untuk meningkatkan kesedaran keselamatan dalam talian dan sekaligus melindungi ekosistem ekonomi digital.

Selain itu, MYNIC menyediakan Program Latihan Penguasaan Pasaran Digital dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan usahawan MSME membawa perniagaan mereka ke dalam talian melalui laman web dan juga platform media sosial.

Di samping itu, program latihan ini juga mengadakan sesi kesedaran dan kefahaman kepada komuniti usahawan mengenai keselamatan siber. Program ini memberi tumpuan kepada kurikulum pembangunan laman web, pengiklanan menggunakan Facebook, Google ads dan juga Google My Business. Latihan in dapat memperkasa dan mengembangkan perniagaan mereka di dalam talian, mengembangkan potensi pelanggan baru tempatan dan luar negara dan akhirnya meningkatkan pendapatan perniagaan mereka.

Bagi menjayakan program ini, MYNIC telah bekerjasama dengan pelbagai rakan strategik termasuk Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Amanah Ikhtiar Malaysia, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Unit Peneraju Agenda Bumiputera (Teraju), SME Corp, Institut Keusahawanan Negara (Insken), Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd (PUJB), Pahang Go Sdn Bhd, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan Universiti Teknologi Malaysia (UTMSPACE) bagi memaksimakan capaian kepada usahawan.  MYNIC mengalu-alukan lebih banyak rakan strategik baru agar impian untuk mereliasasikan ekonomi digital ini menjadi kenyataan.

MYNIC akan meneruskan usaha untuk memperkasa perniagaan dan industri tempatan untuk menjadi penyumbang kepada ekonomi digital. Dengan pembangunan industri ICT yang berkembang pesat dan penggunaan nama domain .MY yang meluas, ianya akan dapat membantu untuk menyokong serta menjayakan Pelan Pemulihan Negara.

#menangbersama

TAMAT

You may also be interested in: